BRF ParklyckanVåra lägenheter
Lämna intresseanmälan
parkyckan_background_nyproduktion.jpg

Köpprocessen

Så här går det till

parklyckan-3drender-building-crop.png

3. Byggstart

Så snart erforderligt antal lägenheter är tecknade kommer byggstart att meddelas.

4. Besiktning

Innan du flyttar in i din bostad görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse). Vid slutbesiktningen deltar representant från bostadsrättföreningen och entreprenören.

Efter avslutad slutbesiktning bokas en separat lägenhetsbesiktning in inför ert tillträde av lägenheten, där du som köpare bjuds in att närvara. Här går besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen så att du kan kontrollera att bostaden är i det skick som du har rätt att förvänta dig att den ska vara.

interior-parklyckan-3drender-2.png

1. Förhandsavtal

Vid köp tecknas ett bindande förhandsavtal. Vid undertecknandet av förhandsavtalet finns en intygsgiven kostnadskalkyl. I samband med tecknande av förhandsavtal erläggs förskott för den lägenheten du köper. Beroende på vilken storlek du väljer att köpa utgår förskott i Brf Parklyckan enligt följande;

2 RoK: 75.000 kr
3 RoK: 100.000 kr
4 RoK: 125.000 kr
Penthouse: 250.000 kr

2. Inredningsval

För din nya bostad finns en färdig standardinredning som ingår i priset och det finns även ett utbud av tillval som kan väljas utöver det som ingår i standard.

interior-parklyckan-3drender-1.png

5. Upplåtelseavtal/Tillträde

När vi närmar oss tillträdet och den ekonomiska planen för projektet är registrerad hos Bolagsverket, tecknas upplåtelseavtalet. I samband med detta blir du även medlem i föreningen. I anslutning till tecknandet av upplåtelseavtal kommer du att få betalningsanvisningar samt en avräkning för den resterande delen av köpeskillingen och ev. gjorda tillval. Innan nycklarna till ditt nya boende överlämnas på plats ska verifikation på att hela köpeskillingen är erlagd visas. Vid tillträdet bör du ha tecknat en egen hemförsäkring.

6. Överlämnande av Bostadsrättsförening

Byggherren sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i upp till ett år efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

7. Garantibesiktning

Två år efter att du flyttat in görs en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.

nkfast

Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling

Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling är dina lokala mäklare som lyfter kvalitet i varje detalj och strävar mot nöjda kunder och slutpriser som gynnar bägge parter. Vi tillför ett personligt engagemang i alla relationer och mot alla hem vi förmedlar i våra områden på Bjärehalvön, i Ängelholm och på Mallorca.

Daniel Nadjafi
Parklyckan | Nyproduktion Båstad

BRF Parklyckan är en nybyggnadsproduktion i Båstad initierat av Wennerholms Gruppen som startat upp flera nyproduktioner i sydvästra Sverige. Vi skapar hem med kvalitet och gemenskap.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Instagram

NADJAFI & KRISTENSEN
FASTIGHETSFÖRMEDLING

Daniel Nadjafi
0753 -29 38 00
[email protected]

Djavad Kristensson
0735 - 29 39 00
[email protected]

Copyright © Parklyckan | Nyproduktion Båstad 2023

Granit

Powered by Granit